• 13
 • 10
 • 9
 • 8
 • 3
 • 2
 • Header slider

Radio Procedures en Protocollen

Inleiding:

Radio procedures zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat een ieder op dezelfde manier ermee omgaat.
In dit document zal het volgende in behandeling genomen worden.

1. De type radio’s
2. Het instellen van de radio’s
3. Radio Discipline
4. NATO spel alfabet

Het is belangrijk dat iedereen op de hoogte is van deze procedures zodat er tijdens belangrijke missie geen vertragingen zijn doordat de radio’s niet bekend zijn of de radio procedures niet goed gebruikt worden. Voor een GPC is het belangrijk dat er niet teveel onnodige informatie via de radio binnen komt.

Content:

1.   Type Radio’s

Er zijn verschillende type radio’s, dit document zal alleen de radio’s behandelen die wij gebruiken.

De radio’s die wij gebruiken zijn:

 • AN/ARC-210
 • RT-1523G
 • AN/PRC-152
 • RF 7800S-TR
 • Underwater Transceiver


1.1 AN/ARC-210

De AN/ARC-210 (Afb. 1) is een radio met een bereik van 40 km en heeft een frequentiebereik van 30-87Mhz. Deze radio zit in onze luchtvaartuigen. (Afb. 1)

ANARC-210

 


1.2 RT-1523G

De RT-1523G (Afb. 2) is een radio met een bereik van 20 km als hij gedragen wordt als een rugzak, en 30 km als hij in een voertuig zit. De radio heeft een frequentiebereik van 30-87Mhz. Deze radio wordt gebruikt door de iemand van een groep die in contact met de Romeo moet zijn, of de personen die achter het stuur zitten, bijrijder of het wapen hanteren. Deze radio’s kun je ook op een luidsprekerfunctie zetten zodat mensen om je heen ook horen wat er gezegd wordt.(Afb. 2)RT1523G


1.3 AN/PRC-152

 

ANPRC152De AN/PRC-152 (Afb. 3) is een radio met een bereik van 5 km. Deze radio heeft een frequentiebereik van 30-512Mhz. Deze radio kan gebruikt worden – net als de RT-1523G – alleen met een lager bereik qua afstand en meer bereik qua frequenties. Het is tevens ook mogelijk om de ene radio op dezelfde frequentie te zetten als de andere, mits hij in het frequentiebereik van de radio valt. Ook deze radio kan op een luidsprekerfunctie gezet worden.

(Afb. 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.4 RF 7800S-TR

RF7800STRDe RF 7800S-TR (Afb. 4) is een radio met een bereik van 2 km en deze radio heeft een frequentiebereik van 30-512Mhz. Door de korte afstand en de simpelheid van deze radio is deze uiterst geschikt om deze te gebruiken als persoonlijke radio. Deze radio heeft 8 kanalen en kan eventueel geladen worden met een microDAGR Radio Programmer (Afb. 4.1)microDAGR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.5 Underwater Transceiver

De Underwater Transceiver (Afb.5) heeft een bereik van maximaal 300 meter en een frequentiebereik van 32-41kHz. Deze radio zit standaard in de rebreather-uitrusting en kan alleen maar onder water gebruikt worden. Instellen kan wel boven water gedaan worden.

(Afb. 5)UnderwaterTransceiver

 


 

 

 

 

 


2.   Instellen Radio’s


2.1 AN/ARC-210 / RT-1523G

De basis is voor elke lange afstandsradio is hetzelfde. De menu’s van de lange afstandsradio’s, de RT-1523G en de AN/ARC-210, kunnen geopend worden door ALT+P te drukken.

 1. [FREQ] Ingetoetste frequentie opslaanInstellen
 2. [ERF OFST] Alternatief kanaal instellen
 1. [TIME] Volume verhogen
 2. [BATT CALL] Volume verlagen
 3. [MENU CLR] Frequentie verwijderen
 4. [LOAD] Luidsprekers of hoofdtelefoon
 5. [STO] Stereo of links/rechts mono
 6. 1 t/m 9 kiezen van kanaal

 

 

Het instellen van een Alternatief kanaal.

Indien nodig dient u een eerste kanaal in te stellen en deze te bevestigen met [FREQ] (1). Vervolgens kiest u het volgende kanaal met de numerieke toetsen of display 1 t/m 9. Hierna drukt u op [ERF OFST](2) om van het kanaal een Alternatief kanaal in te stellen. Hierna voert u de gewenste frequentie in.
Als de stappen zoals hier boven beschreven goed gegaan zijn, gaat u terug naar het eerste kanaal. Dit is uw primaire kanaal, waar u zend met CTRL+CAPSLOCK. Indien u wilt zenden op het Alternatief kanaal drukt u Y in en houdt u die ingedrukt gedurende de transmissie.


2.2 AN/PRC-152

Interface openen door middel van CTRL+P

 1. ANPRC152Volume verhogen/verlagen
 2. [CLR] Frequentie verwijderen
 3. [ENT] Ingetoetste frequentie opslaan
 4. [PRE] Kanaalkeuze
 5. [0] Stereo of links/rechts mono
 6. [<] Alternatief kanaal instellen
 7. [>] Luidspreker of hoofdtelefoon

 

Het instellen van een frequentie.

Selecteer de aanwezige frequentie

Verwijder deze met BACKSPACE

Toets de opgedragen frequentie in door middel van de numerieke toetsen of de nummers op de keypad van de radio.

 

 

 

Het instellen van een Alternatief kanaal.

Indien nodig dient u een eerste kanaal in te stellen en deze te bevestigen met [ENT] (3). Vervolgens kiest u het volgende kanaal met [PRE](4) of met de numerieke toetsen. Hierna drukt u op [<](6) om van het kanaal een Alternatief kanaal in te stellen. Hierna voert u de gewenste frequentie in.
Als de stappen zoals hier boven beschreven goed gegaan zijn, gaat u terug naar het eerste kanaal. Dit is uw primaire kanaal, waar u zend met CAPSLOCK. Indien u wilt zenden op het Alternatief kanaal drukt u T in en houdt u die ingedrukt gedurende de transmissie.

 

 

 

 


2.3 RF 7800S-TR

RF7800STR

microDAGR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interface openen d.m.v. CTRL+P

 1. Kanaalkeuze
 2. Volume
 3. [CLR] Opgeslagen frequentie verwijderen
 4. [ENT] Invoer bevestigen

 

Het instellen van een frequentie.

 1. Selecteer de aanwezige frequentie
 2. Verwijder deze met BACKSPACE
 3. Toets de opgedragen frequentie in door middel van de numerieke toetsen.

 


2.4 Underwater transceiver

UnderwaterTransceiver

 Interface openen door middel van CTRL+TILDE

 1. Volume
 2. Diepte
 3. [MODE] Opgeslagen frequentie verwijderden
 4. [ADV] Ingevoerde frequentie opslaan

 

Het instellen van een frequentie.

 1. Klik op [Mode] (3)
 2. Toets de opgedragen frequentie in door middel van de numerieke  toetsen.
 3. Bevestig met [ADV] (4)

 

Belangrijke Informatie

Het is alleen mogelijk om onderwater te praten met deze radio, het is wel mogelijk om de radio vooraf in te stellen.


3. Algemeen

Het is belangrijk voor de Commandant van de missie duidelijk te zijn over de frequenties en roepnamen. Een aantal belangrijke aspecten zijn:

3.1 Verbindingsplan

3.2 Noodfrequentie


3.1 Verbindingsplan

Verbindingsplan

Het verbindingsplan voor DLC is als volgt: Indien onze groep groter wordt, dan zullen de frequenties ook gewijzigd worden, maar dan zal per missiegebied en opdracht een frequentie gegeven worden. Dit omdat er meer mensen moeten uitluisteren van de Romeo Groep.

Aanvragen van support en elke vorm dient altijd via Romeo te gaan. Zodra het support onderweg is kan er onderling gecommuniceerd worden ten behoeve van de veiligheid.

 

 1. R. Long Range 40/ 112 V. Long Range 40/ 112 (CAS)

PRR kanaal 1                                       W. Long Range 40/ 112 (Artillerie)

 1. A. Long Range 40/ 112 Z.  Long Range 40/ 112 (Geneeskundig)

PRR Kanaal 2

 1. B. Long Range 40/ 112 Noodfrequentie: 112

PRR Kanaal 3

 1. C. Long Range 40/ 112

PRR Kanaal 4

 1. D. Long Range 40/ 112

PRR Kanaal 5


3.2 Noodfrequentie

Indien er een radio is die beschikt over een alternatief kanaal (AN/ARC-210, RT-1523G, AN/PRC-152) is het verplicht om deze in te stellen op alternatief kanaal!4. Berichtgeving

Het is belangrijk als één leger om de berichtgeving volgens een protocol te laten verlopen, de reden hiervan is dat iedereen die de training heeft gehad, hoe nieuw hij ook is, hij weet hoe het werkt. Hieronder een aantal belangrijke punten die vermeld moeten worden.

 

 • Kanaal openen en sluiten
 • Namen en rangen
 • Nummers
 • NATO Spelalfabet
 • Coördinaten
 • Contactmelding
 • Afkortingen en zegswijzen
 • Gehaktballennet

 


4.1 Kanaal Openen en Sluiten

Voorbeeld:

Bravo wil de Alpha groep oproepen:

“Alpha, hier Bravo, Over.”

Alpha reageert hierop:

“Hier Alpha, over.

Bravo zendt zijn bericht:

Hier Bravo, u dient terug te keren naar de basis, over.

Alpha reageert hierop met het volgende:

            “Hier Alpha, Roger, onderweg naar de basis, over.”

En als laatste sluit diegene die het kanaal opent, het kanaal weer.

            “Hier Alpha, bedankt, UIT.”

 


4.2 Namen en Rangen

Het is ten strengste verboden om namen en rangen van uw collega’s te gebruiken! DOE DIT DUS NIET. Gebruik in plaats daarvan de eerste letter van zijn naam zodat het wel duidelijk is over wie het gaat voor de mensen die hem kennen.


4.3 Nummers

Nummers worden altijd los doorgegeven, dus in plaats van 1000 (duizend) gebruiken we 1-0-0-0 (één, nul, nul, nul).  Dit doen we zodat de foutmarge een stuk kleiner wordt. Bij gebruik van nummers altijd terug laten herhalen!


4.4 NATO Spelalfabet

Spelalfabet

 


4.5 Coördinaten

Coördinaten moeten dus als nummers worden doorgegeven. Bij ons leger geven we gewoon coördinaten door.


4.6 Contactmelding

Bij contact geeft de persoon de melding:

“Romeo, hier Alpha. Contact! WACHT UIT!”

En zodra er tijd is voor Alpha, geeft hij aan wat er was. Zijn het er teveel, dan dient Alpha uiteindelijk om hulp te vragen. Hierbij houdt hij ook het net gereserveerd voor hemzelf. Dat wil zeggen dat andere stations hier niet tussen mogen komen, tenzij zij zelf ook noodgedwongen zaken dienen over te brengen.

Mocht Alpha tijdens het contact tijd hebben, zou hij een RAD naar Romeo kunnen sturen.

Richting (Coördinaten), Afstand in meters, Doel.
Zodra, in dit geval Alpha, klaar is met zijn actie, zal Alpha deze meldingen moeten gaan doen. Deze kunnen kort en krachtig middels een:

 • SPEAR-melding.

Spear staat voor SPEcial equipment (GPS, kompas, optiek en dergelijke), Arms (Soort bewapening) en Radio (Verbindingsmiddelen)

De SPEAR-melding heeft betrekking op eigen troepen en materiaal. Hierbij krijgt de GP-C te horen van zijn groep in volgorde dat iedereen zijn uitrusting compleet is, munitie en of de radio’s nog werken, en gaat als volgt. Normaal krijgt iedereen een gelijk aantal munitie mee dus als je 5 patroonhouders mee krijgt en je hebt er nog 3 over na het gevecht heb je nog 50% munitie over omdat het per 25% gaat, maar in Arma werkt het niet omdat iedereen een ander aantal meeneemt geven wij gewoon aan of je genoeg hebt om verder te gaan.

Verder zal de GP-C de huidige status van zijn peloton doorgeven aan Romeo.

            “Romeo, hier Alpha over.”

            “Hier Romeo over.”

            “Hier Alpha, SPEAR compleet over.”

            “Hier Romeo, SPEAR compleet over.”

            “Hier Alpha, Roger we vervolgen onze missie, UIT!”

Eventueel kunnen hier extra bijzonderheden aan toegevoegd worden indien nodig.
Dat zou kunnen omvatten:

 • Inzetbaarheid personeel
  • Aanvraag Medevac?
 • Inzetbaarheid materiaal
  • BDR (Battle Damage Repair)?
 • Percentages van: (gaat per kwart, dus 0%, 25%, 50%, 75% of 100%)
  • Klasse 5 (munitie)
  • Klasse 7 (geneeskundig materiaal)

Na het contact wordt er besloten of de opdracht door kan gaan, of dat de opdracht afgebroken gaat worden wegens het operationeel belang.

 

 


4.7 Afkortingen en zegswijzen

K.V.O.:            Kennisgeving van ontvangst (het bericht is ontvangen).

ROGER:         Begrepen!

WILCO:           Will Comply (begrepen en het gaat uitgevoerd worden).

 

U kunt dus K.V.O. gebruiken in combinatie met Roger of Wilco. Echter komt Wilco niet vaak voor en worden berichten meestal beantwoord met Roger of bijvoorbeeld K.V.O.

 


4.8 Gehaktballennet

Het is vanzelfsprekend dat de radiocommunicatie beperkt dient te blijven tot de noodzakelijkheden. Echter, kan het ook niet de bedoeling zijn dat de “fun” er onder gaat lijden.

Hierbij is bepaald dat het Gehaktballennet gewoon gebruikt kan worden onder de voorwaarde dat:

 1. De operationele toestand dit toelaat.
 2. Niemand zich irriteert aan het gedrag op en over de radio. Geintjes moeten altijd kunnen.
 3. Dat er strak om gegaan wordt met de procedures zodra de schijt de ventilator raakt.

Nadat de GP-C u 1 keer heeft gewaarschuwd en u overtreed nogmaals de regels, dan mag u bij de komende missies uw radio inleveren bij de PC en wordt u benoemt tot “Lul van de week”.


De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. DLC is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Informatie verzonden aan DLC via de e-mail of de website van DLC is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.


 


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress