• 13
  • 10
  • 9
  • 8
  • 3
  • 2
  • Header slider

Patrouille en Formaties

Bij DLC wordt er veel gelopen, dus is het belangrijk dat dit goed gebeurd zodat dit zo veilig mogelijk gebeurd. Groepsindeling
Er zijn vele manieren van verplaatsen te voet, echter bij DLC hanteren we drie manieren: Enkele colonne, Dubbele colonne en V-formatie

Tijdens de verplaatsing heb je ook nog verschillende manieren van het dragen van het wapen. Hierbij lopen de nummers één en twee altijd een graad hoger dan de rest, behalve als expliciet is aangegeven. Ze heten: Hoog, Middel en Laag.

OVG 3 OVG 1

Mocht er contact worden gemaakt, (contact is daadwerkelijk vuur contact en dus niet zicht contact), zijn hier ook verschillende acties die uitgevoerd kunnen worden. De groepscommandant bepaald, dus niet de commandant van de groepscommandant die niet aanwezig is. Hier is bewust voor gekozen omdat de groepscommandant er bij is. Hij dient wel de opdracht te voltooien.

Tijdens het contact gaat de GPC beslissen of hij over de vijand heen gaat, de route vervolgen en daarna over de vijand heen, of de route afbreekt. Indien hij kiest voor afbreken dan kan hij daarna alsnog over de vijand heen.

Patrouille lopen in verstedelijkt gebied gaat heel anders. De contactdrills zijn echter wel hetzelfde.

Bino OVGOVG 2

Content

Enkele Colonne

Enkele Colonne wordt vooral gebruikt in bebost gebied, kleine paden en vlak voor oversteek punten. Onderstaand een simpel voorbeeld van enkele colonne.

Enkele Colonne

1. Eerste verkenner
2. Tweede verkenner
3. Groepscommandant
4. Geweerschutter 1
5. CLS 6. Geweerschutter 2
7. Geweerschutter 3

De eerste en tweede verkenner lopen gespreid, maar niet ver uit elkaar, Ze dienen te allen tijde zichtcontact te hebben met elkaar. De rest moet zichtcontact hebben met de persoon achter en voor hem. De twee laatste mannen lopen heel dicht bij elkaar en houden fysiek contact (tot op zekere hoogte). De laatste man is verantwoordelijk voor de dreiging achter de groep.

Iedereen kan overal lopen, dit is aan de GPC om dit in te delen. Vanwege dat er een aantal mensen zwaar beladen kunnen zijn door de uitrusting die ze mee moeten nemen, is het verstandig dat er niet gerent gaat worden.

 

Dubbele Colonne

Dubbele colonne wordt voornamelijk gebruikt als de patrouille een weg volgt, hierbij lopen ze op de weg of in de berm, ligt geheel aan de IED (Improvised Explosive Device) dreiging. Onderstaand een voorbeeld van dubbele Colonne.

dubbele colonne

1. Eerste verkenner
2. Tweede verkenner
3. Groepscommandant
4. Geweerschutter1
5. CLS
6. Geweerschutter 2
7. Geweerschutter 3

Ook hier is het van belang dat de eerste en tweede verkenner elkaar kunnen zien. De derde man moet de tweede en vierde man te allen tijde kunnen zien. De laatste twee hebben ook hier contact met elkaar waarbij de laatste man regelmatig achterom kijkt.

Wederom bepaalt de GPC wie waar loopt. Elke geweerschutter zou voorop moeten kunnen lopen.

 

V-Formatie

V-Formatie wordt voornamelijk gebruikt bij het oversteken van grote vlaktes. Grote vlaktes probeert men te allen tijden te vermijden. Er kan voor gekozen worden door de GPC om toch de vlakte over te steken als de opdracht dit van hem verwacht door bijvoorbeeld tijdsdruk of dat andere wegen te gevaarlijk zijn. Onderstaand een voorbeeld van de V-Formatie.

V-Formatie

1. Eerste verkenner
2. Tweede verkenner
3. Groepscommandant
4. Geweerschutter1
5. CLS
6. Geweerschutter 2
7. Geweerschutter 3

Hier is het belangrijk dat één ieder direct naar voren kan schieten zonder dat een groepslid in gevaar komt door eigen vuur. Een vuistregel hierbij is 45 graden. Blijf wel altijd op zoek gaan naar eventuele dekkings mogelijkheden.

 

Contact bij: Enkele Colonne

Contact bij enkele colonne gebeurd vaak aan links, recht of front. Het kan uiteraard bij een goed hinderlaag ook van achter en eventueel meerdere kanten. Als het goede hinderlaag is, dan trek je meestal aan het kortste eind. Hieronder gaan we links en front behandelen. Rechts en achter is uiteraard het tegenovergestelde.

Contact links is simpel! Iedereen draait namelijk naar links en gaat plat op zijn buik. tegelijk wordt er door IEDEREEN “Contact Links” geroepen! Diegene die daadwerkelijk het contact zien geven daarna een RAD uit. LET OP! Loop richting is verander nu. De looprichting is nu naar de vijand toe!
RAD staat voor Richting Afstand Doel.
Bijvoorbeeld: Front! 200 meter! 2 maal geweerschutter! zie onderstaand voorbeeld.

Contact Links Enkele colonne

Iedereen schiet en geeft aan wanneer hij zijn patroonhouder moet wisselen. Er moet uiteraard ook gekeken worden naar betere dekking, zie een plekje waar jij achter kan zitten voor betere vuurdekking, maak hier gebruik van. Geef het wel aan bij je buddy zodat hij jouw vuurdekking kan geven door extra schoten te lossen richting de vijand. Terwijl de groep aan het vuren is, is de GPC bezig met het bedenken van een plan. Dit kan zijn eroverheen gaan of Afbreken links (of rechts) Peelen genoemd.

Contact Front

Contact front is een stuk lastiger. Hierbij moet er namelijk uitgewaaierd worden. Hieronder een voorbeeld.

Contact front Enkele en V formatie

Dit is een stuk lastiger omdat Enkele Colonne al vaak in moeilijk gebied wordt gebruikt en toch moet bijna iedereen gaan springen! Hierbij is het van levensbelang dat de nummers een en twee veel schoten richting te vijand lossen. De nummers zes en zeven geven door dat ze op hun positie liggen zodat de GPC dit hoort. Nu kan de GPC kiezen wat hij gaat doen. Afbreken of eroverheen.

 

Contact bij: Dubbele Colonne

Ook bij contact terwijl er in dubbele colonne gelopen wordt gebeurd regelmatig van links, rechts of front.

Contact Links:

Zodra er contact van links komt draait iedereen naar links en roept CONTACT LINKS! Uiteraard word het vuur van de vijand beantwoord met vuur van onze zijde en er wordt een RAD uitgeroepen. LET OP! Loop richting is verander. Zodra dat gebeurd is geeft de GPC het commando dat iedereen op linie moet komen. Dit betekend dus voor de mensen die aan de andere kant van de weg liggen de weg over rennen en op hun buik gaan aan de andere kant van de weg. De leden die al aan de goede kant van de weg liggen geven extra vuursteun terwijl de andere helft de weg oversteekt.
Hieronder een voorbeeld van het eerste contact

Contact Links dubbele colonne

Contact Front:

Bij contact front is dit weer een stuk makkelijker. Iedereen gaat wel dekken, en roepen CONTACT FRONT. De RAD gaat eruit. De laatste man (nr 7.) steekt over zodra hij dekking krijgt van de nummers één en twee, hij blijft wel naar achteren waarnemen. Hieronder het voorbeeld.

Contact Front dubbele colonne

 

 Contact bij: V-Formatie

Bij contact als er in een V-Formatie gelopen wordt, er moet hard gerent worden om weer op linie te komen. Het voordeel van een V-Formatie is dat er aardig wat vuur richting de vijand geschoten kan worden. Nadeel is dat je op een open vlakte loopt waar vaak geen tot weinig dekking is, en dat je heel erg zichtbaar bent.

Bij elk contact moet er eerst op linie gekomen worden voor verdere acties. Bij contact links gaat dat zoals het onderstaand voorbeeld.

Contact Links V-Formatie

Hier is het belangrijk om niet te lang te rennen, dat je niet te ver in één keer gaat springen. De officiële regel is 2 seconden rennen en dan dekken. De nummer twee rent op gelijke hoogte als de nummer één en gaat op dezelfde hoogte een positie innemen. De nummers vier en zes gaan om de beurt springen waarbij de nummer die aan het springen is net iets voorbij de ander springt, dit gebeurd uiteraard onder dekking van het vuur van de nummers zeven, vijf en drie. Zodra nummer vier op gelijke hoogte met nummer vijf is en nummer zes op gelijke hoogte met nummer zeven, kan nummer één springen tot hij net iets verder springt dan nummer twee. Daarna kan nummer één weer voorbij nummer twee springen. Ze kijken naar links om te bepalen of ze even moeten inhouden om samen verder te springen om zo ongeveer op gelijke hoogte te liggen als de rest. Hierdoor zal nummer drie achterop liggen en laat hij weten dat hij gaat springen aan nummer vier die op dezelfde hoogte ligt als nummer vijf. Dit gaat zo door totdat iedereen op dezelfde hoogte ligt als nummer zeven. Je ziet dat dit een intensief proces is en het is moeilijk om op linie te blijven.

Contact Front

Contact front is eigenlijk hetzelfde als contact front bij enkele colonne, alleen dan zonder het uitwaaieren want zo wordt er al gelopen.

Contact front Enkele en V formatie

 

Abreken

Afbreken is niet per se terugtrekken, maar meer een betere aanvalspositie innemen. Als het goed is heeft de vijand een betere positie dan wij. Zij hebben immers de hinderlaag gelegd. Hierdoor kan ervoor gekozen worden om (bij contact links) om te peelen. De GPC roept en de groepsleden herhalen: “ AFBREKEN LINKS”

Contact Links Enkele colonne

Dit gaat zo door, totdat de GPC een plek heeft gevonden waar iedereen veilig is en vormt een rondom. (360 graden kijken) Hier gaat iedereen kijken hoeveel munitie er nog is, en of iedereen er wel is.

Er kan in plaats van afbreken ook gekozen worden om eroverheen te gaan. Op het commando van de GPC staat iedereen op en schiet zich een weg naar voren, niet rennen maar rustig lopend en loopt door tot 100 meter na de vijand, tot uiteraard de GPC aangeeft te stoppen. Hij wijst twee man aan en roept: “ CONSOLIDEREN!” dan gaan die twee man terug naar waar de vijand (dood of gewond ligt) en verzameld informatie en zorgt dat ze niet meer van achter aangevallen kunnen worden. Wanneer de twee man terug aan lopen zijn, gaat de rest kijken hoeveel munitie ze nog hebben en of er mensen missen of gewond zijn.

 

Verstedelijkt gebied

Patrouille lopen in verstedelijk gebied gebeurd steeds vaker en daarom moeten wij hierop voorbereid zijn. Hier zijn de overlevingskansen klein voor diegene die in een hinderlaag lopen.
Hieronder een voorbeeld hoe er gelopen moet worden, maar wat vooral belangrijk is, is waar er gekeken moet worden, er moet hier juist naar de andere kant gekeken worden zodat je beter en gangen en huizen kan kijken.
Uiteraard als dit een ‘showing the flag’ patrouille is dan is de dreiging vaak wat minder, en kan er gekozen worden voor een lagere houding van het wapen.

Verstedelijk gebied dubbele colonne


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress